ZPB H&L Productions

Clubdiensten

Onze club ZPB H&L Productions heeft ruim 400 leden. Voor deze leden wordt veel gedaan door een flink aantal ‘vaste’ vrijwilligers. Hieronder vallen trainers, coaches, commissieleden en dergelijke. Toch kunnen zij niet alles doen, sommige werkzaamheden komen gewoon te veel voor om door een aantal mensen te laten doen, hierdoor worden dit clubdiensten genoemd.

Wat zijn Clubdiensten?
Clubdiensten zijn die werkzaamheden die voor het functioneren van de club noodzakelijk zijn en die niet zijn toe te wijzen aan een bepaalde commissie. Het gaat hier bijvoorbeeld om jurytafeldienst bij waterpolowedstrijden en klokken bij wedstrijdzwemmen.

Ook de bardiensten vallen hieronder, voor zover zij niet door de barcommissie kunnen worden gedragen.

Clubdiensten zijn niet te verrichten door leden jonger dan 15. Daarom moeten ook ouders zich inzetten. Over het algemeen is de frequentie niet heel hoog. Voor de jurydiensten bij waterpolo geldt bijvoorbeeld:

Ruim 38% van alle wedstrijden zijn jeugdwedstrijden van de teams t/m onder 15. Gezien dit hoge percentage en de vaak vroege tijden van deze wedstrijden is het niet reëel de jurytafeldienst door enkel senioren te laten vervullen. Gemiddeld spelen deze teams 9,5 thuiswedstrijd per seizoen en zitten er 8,5 spelers in een team. Voor de meeste van deze wedstrijden zijn er maar twee jurytafel leden nodig. Dit betekent dat iedere ouder per seizoen (9,5 x 2) / 8,5 = 2,24 dus maximaal drie keer aan de beurt is.

Drie wedstrijden inzet is naar onze mening niet te veel gevraagd. Of men nu op de tribune zit of aan de jurytafel, het spel kan toch gevolgd worden.

Voor zwemwedstrijden geldt dat we klokkers nodig hebben en verschillende mensen voor administratieve handelingen maar ook om de zwemmers te begeleiden. Per wedstrijd gaat het om een twintigtal mensen (voor wedstrijden die wij organiseren).

Wie moet clubdiensten verrichten?
Alle leden van 17 jaar en ouder worden verwacht voor het vervullen van clubdiensten. Voor leden jonger dan 17 jaar worden de ouders aangesproken. Één (of twee) van hen kan als vervanger optreden.

Leden worden in april/mei voordat zij 17 worden uitgenodigd voor een cursus, afhankelijk van de sportsoort. Voor wedstrijdzwemmers is dat bijvoorbeeld de klokkerscursus, voor waterpoloërs de W-cursus.

Niet deelnemen aan de cursus betekent dat men niet meer opgesteld wordt voor wedstrijden.

Het succesvol afsluiten van de cursus door het lid ontslaat de ouders van hun verplichtingen. Zij kunnen uiteraard wel vrijwillig blijven meewerken. Vele handen maken licht werk.

Ook nieuwe seniorleden moeten een cursus volgen, als zij dat niet gedaan hebben via een vorige club. Bij nieuwe jeugdleden worden de ouders uitgenodigd voor een cursus. Dit komt op het aanmeldingsformulier.

Sancties voor het niet vervullen van de Clubdiensten
Voor leden die niet voor hun clubdienst komen opdagen (zonder reden) wordt een boete ingesteld van € 35,- per overtreding. Dit bedrag is bij twee overtredingen gelijk aan het afkoopbedrag voor seniorleden (zie aldaar).

Voor ouders van juniorleden zal een boete waarschijnlijk zeer zelden worden opgelegd. Deze ouders zijn vaak toch aanwezig bij wedstrijden, wat verzuim uiterst onwaarschijnlijk maakt. Is men er toch niet dan kan een andere ouder waarschijnlijk makkelijk invallen, wat later onderling kan worden gecompenseerd. Er geldt immers al jaren: Als je niet kan, ruil dan zelf onderling!

Clubdiensten voor seniorleden zonder W- of Klokkerscursus (afkoopregeling)
Het is niet de bedoeling om seniorleden die soms al jaren inzet voor de club achter zich hebben, maar die geen cursussen hebben gedaan alsnog te verplichten om een cursus te volgen. Zo ondankbaar willen we niet zijn.

Seniorleden die zich niet willen inzetten via de clubdiensten kunnen dit afkopen voor € 70,- per jaar. Deze afkoopregeling geldt alleen voor bestaande seniorleden, niet voor ouders van jeugdleden.

Vrijstellingen
Leden kunnen vrijstelling voor clubdiensten aanvragen bij het bestuur.  De enige leden die in aanmerking komen zijn die leden die cruciale functies vervullen binnen de vereniging. Dit zijn met name (vereniging)scheidsrechters, (jeugd)trainers, bestuursleden en leden van de commissies. Zij zorgen ervoor dat de vereniging draaiende wordt gehouden en/of zorgen voor inkomsten.

Spelers en speelsters die in H1 en D1 staan opgesteld zullen als zij vrijstelling aanvragen deze automatisch krijgen. Ook de selectie wedstrijdzwemmers krijgt indien gewenst vrijstelling. Enerzijds om het topsportklimaat binnen de vereniging te ondersteunen anderzijds omdat wedstrijden van de poloteams al door een vaste ploeg wordt ingevuld. Ereleden en leden van verdienste krijgen vrijstelling. Zij kunnen uiteraard wel aangeven dat ze wel willen meewerken.

Als jij denkt in aanmerking te komen voor de vrijstelling kun je deze aanvragen bij het Bestuur.

Aanmelden: vrijwilligers@zpb.nl

Vereniging voor jong en oud, recreatie en eredivisie.

Nieuwsbrief

Meld je hieronder aan voor de
ZPB H&L Productions nieuwsbrief.
Zo blijf je op de hoogte!

Adres

Inge de Bruijn Zwembad
Hamburg 200
2993 LG, Barendrecht

Route planner