Wedstrijdzwemmen

Boete- en afmeldregels

Het komt voor dat de organisatie van onze zwemwedstrijden geconfronteerd wordt met het feit dat zwemmers en/of zwemsters op het laatste moment of in zijn geheel niet afmelden voor een wedstrijd. Los van het feit dat dit voor de ploegleiders, trainers en medezwemmers zeer vervelend kan zijn, leidt dit ook tot een boete van de KNZB. Ook het door ZPB H&L Productions betaalde startgeld wordt niet door de KNZB teruggestort.

Per 1 januari 2016 is het volgende boete- en afmeldbeleid van kracht.

 1. De aanschrijving wordt verstuurd naar het bij het wedstrijdsecretariaat bekende emailadres. Bij het verzenden van de mail wordt altijd gevraagd om een reactie (Ja, ik kom / Nee, ik kom niet) te versturen. Het niet reageren op de mail betekent dat ervan wordt uitgegaan dat je Aanwezig zult zijn.
 2. Aanschrijvingen voor wedstrijden worden ook op de website geplaatst. Klik hier.
 3. Op de aanschrijving wordt aangegeven tot welke datum afgemeld kan worden. Indien er geen uiterlijke afschrijfdatum op de aanschrijving staat vermeld, dan wordt uitgegaan van een uiterlijk afmelding van 7 dagen voor de wedstrijd. Afmelden kan uitsluitend door het versturen van een email naar het ZPB H&L Productions Wedstrijdsecretariaat (wedsec.zpb@gmail.com). Afmelding op andere wijze wordt niet geaccepteerd.
 4. De zwemmer dient zich persoonlijk voor iedere wedstrijd afzonderlijk af te melden bij het wedstrijdsecretariaat, ook als de zwemmer te kennen heeft gegeven dat hij/zij een (langere) tijd niet kan deelnemen aan wedstrijden (denk hierbij aan schoolonderzoeken/examens/blessure). De zwemmer blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige afmelding.
 5. Indien de zwemmer zich na de uiterste afmelddatum op de aanschrijving afmeldt, dan wordt een boetebedrag van € 2,85 in rekening gebracht. Ook het door de ZPB H&L Productions betaalde startgeld (minimaal € 2,-) wordt doorberekend aan de zwemmer.
 6. De enige uitzondering op artikel 5 is afmelding bij ziekte. Bij ziekte geldt dat de afmelding uiterlijk 36 uur voor aanvang van de wedstrijd bij het ZPB H&L Productions Wedstrijdsecretariaat (wedsec.zpb@gmail.com) binnen moet zijn. Afmeldingen op de dag van de wedstrijd dienen ook, telefonisch of via app-bericht, doorgeven te worden via telefoonnummer 06-83700643 Geef op dit nummer ook door als je de afgesproken verzameltijd niet haalt. Dit voorkomt de hogere boete voor niet afmelden.
 7. Indien de zwemmer tijdens de wedstrijd ziek wordt en zich moet afmelden, dan wordt geen boete in rekening gebracht.
 8. Indien de zwemmer zich helemaal niet afmeldt voor de wedstrijd, wordt de zwemmer met de code ‘NGZA’ op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete van 
  € 9,40 per start op die door de vereniging aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met de door ZPB H&L Productions betaalde wedstrijdkosten.
 9. De zwemcommissie zal bijhouden wie (te) vaak afmeldt. Het (te) vaak afmelden kan ertoe leiden dat een zwemmer niet meer wordt uitgenodigd voor een wedstrijd.
 10. De zwemcommissie kan besluiten om in bijzondere gevallen af te wijken van bovenstaande regels.

Vereniging voor jong en oud, recreatie en eredivisie.

Nieuwsbrief

Meld je hieronder aan voor de
ZPB H&L Productions nieuwsbrief.
Zo blijf je op de hoogte!

Adres

Inge de Bruijn Zwembad
Hamburg 200
2993 LG, Barendrecht

Route planner